Privacy policy

 

Wie zijn we

Movinforce is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.movinforce.nl
info[at]movinforce.nl

Rolf Oostenbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Movinforce. Hij is te bereiken via info[at]movinforce.nl.

 

Persoonsgegevens die Movinforce verwerkt

Movinforce verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Movinforce en/of omdat je deze gegevens zelf aan Movinforce hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Movinforce verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op www.movinforce.nl aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op www.movinforce.nl
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Internetbrowser en apparaattype

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Movinforce verwerkt

Movinforce verwerkt indien nodig de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid
 • Biometrische gegevens

Movinforce kan ook gegevens verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Hiervoor zal Movinforce eerst nadrukkelijk toestemming van ouders of voogd. Movinforce kan echter niet controleren of een bezoeker jonger is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Movinforce zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact
op. Movinforce zal deze informatie dan verwijderen.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Movinforce persoonsgegevens verwerkt

Movinforce verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Movinforce neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Movinforce) tussen zit. Movinforce gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics.

 

Hoe lang Movinforce persoonsgegevens bewaart

Movinforce bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Movinforce verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Movinforce zal altijd eerst jouw toestemming hiervoor vragen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Movinforce gebruikt

Movinforce gebruikt alleen technische en functionele cookies. Daarnaast gebruikt Movinforce analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Movinforce gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Movinforce hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Movinforce en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Movinforce een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens, waarover Movinforce beschikt, in een computerbestand naar jou, een ander of een door jou genoemde organisatie te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info[at]movinforce.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Movinforce jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Movinforce zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Movinforce wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe Movinforce persoonsgegevens beveiligt

Movinforce neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Movinforce via het contactformulier of via info[at]movinforce.nl.