Ga je beter voelen aan de hand van 11 leefstijlthema’s

Zit je niet lekker in je vel, heb je bepaalde gezondheidsklachten, mis je energie of ben je niet gelukkig met een bepaalde situatie? Breng hier nu verandering in. Afhankelijk van waar jij tegenaan loopt, kun je met diverse leefstijlthema’s aan de slag om weer beter in je vel te zitten, energiek door het leven te gaan en je geestelijk sterk te voelen.

In eerdere blogs legde ik uit dat lichaam en geest één geheel zijn en dat we 13 vitale systemen hebben. Dat inzicht is van groot belang, omdat je lichamelijke vitaliteit zowel door de mindset (geest) als je vitale systemen wordt bepaald. Andersom wordt je geestelijke vitaliteit door je mindset en je vitale systemen bepaald. En beide worden weer beïnvloed door de omgeving waarin jij leeft. Zowel door de fysieke omgeving als de mensen om je heen. De oorzaken van verminderde vitaliteit kunnen dus in de vitale systemen (lichaam), in je mindset of in beide liggen en hebben altijd een interactie met de leefomgeving. Soms is de oorzaak heel duidelijk en kunnen mensen dit zelf aangeven. In andere gevallen heeft men geen inzicht in welke oorzaken aan de basis liggen van verminderde vitaliteit van lichaam en/of geest en vraagt dit om ‘detectivewerk’.

Of de oorzaak nu direct duidelijk is of pas na veel uitzoekwerk, je kunt heel veel doen om je beter te voelen en de gewenste verandering te creëren. Er zijn 11 leefstijlthema’s waarmee je dat kunt bereiken. Deze 11 leefstijlthema’s dragen bij aan beter zelfherstellend vermogen waardoor je minder lichamelijke klachten, meer vitaliteit en een optimale mindset krijgt.

De 11 leefstijlthema’s

Of de oorzaak nu direct duidelijk is of pas na veel uitzoekwerk, je kunt heel veel doen om je beter te voelen en de gewenste verandering te creëren. Er zijn 11 leefstijlthema’s waarmee je dat kunt bereiken. De 11 leefstijlthema’s dragen bij aan beter zelfherstellend vermogen waardoor je minder lichamelijke klachten, meer vitaliteit en een optimale mindset krijgt.

De 11 leefstijlthema's bij leefstijl coaching van Movinforce

De bovenste 5 thema’s zijn vooral gericht op het optimaliseren van de mindset en indirect op de vitale systemen. De onderste 6 thema’s zijn meer gericht op de vitale systemen. Omdat lichaam en geest één geheel zijn, hebben tevens alle leefstijlthema’s een onderlinge samenhang met elkaar. Zo kan het verbeteren van de slaap leiden tot meer emotionele balans en positieve gedachten en andersom. Of een positieve mindset en goede vriendschappen leiden tot ontspanning en stressreductie. En meer in de natuur aanwezig zijn draagt bij aan meer beweging, beter energiemanagement en lagere toxische belasting.

Ik zal hieronder een korte toelichting geven wat elk leefstijlthema inhoudt en wat je ermee kunt bereiken. Hoeveel en welke leefstijlthema’s toegepast dienen te worden, is afhankelijk van waar je tegenaan loopt of welke doelen en behoeften je hebt. Door je bewust zijn van hoe jij ervoor staat met elk thema kun je daar waar nodig gaan investeren in je leefstijl en/of mindset en gerichte keuzes maken.

Energiemanagement

Je dagelijkse energieniveau wordt bepaald door de mitochondria (energiefabrieken) in al je cellen. De complexe interactie tussen wat je van je energie vraagt op fysiek, mentaal of emotioneel vlak en hoeveel energie je mitochondria kunnen leveren, bepaalt uiteindelijk je energieniveau. Vraag je meer energie dan geleverd kan worden, dan ontstaat een energiecrisis. Je gaat je dan vermoeid voelen, je wordt ziek of je krijgt uiteenlopende lichamelijke of geestelijke klachten.

In dit leefstijlthema ga je je energie weer leren balanceren door ervoor te zorgen dat je inzicht hebt in hoeveel energie je vraagt, door meer energie te kunnen leveren en door herstelstrategieën.

Beweging

Iedereen weet dat beweging goed voor de gezondheid is en dat een gebrek aan activiteit leidt tot gezondheidsproblemen en minder vitaliteit. Langdurig zitten wordt zelfs het nieuwe roken genoemd. Ook de kwaliteit van bewegen heeft invloed op je vitaliteit. Verminderde flexibiliteit en verstoorde fijne motoriek dragen bij aan stress in het lichaam wanneer je beweegt.

Het leefstijlthema beweging is ideaal om je energieniveau te verhogen. Door fitter te worden, maak je meer en grotere mitochondria (de energiefabrieken in de cellen) aan waardoor je meer energie kunt leveren. Daarnaast ga je op natuurlijke wijze je bewegingskwaliteit verbeteren en slimme strategieën toepassen om je zittijd teniet te doen.

Voeding

Na slaap is voeding de belangrijkste leverancier van de nodige nutriënten. Veel chronische aandoeningen, lichamelijke klachten en geestelijke klachten houden verband met een onnatuurlijk voedingspatroon. Dit wordt inmiddels gelinkt aan het feit dat voeding de kwaliteit van onze darm- en mondflora (-bacteriën) sterk beïnvloedt.
In dit belangrijke leefstijlthema ga je een voedingspatroon ontwikkelen dat voor jou werkt en waarmee jij je darm- en mondflora weer optimaliseert. Daarnaast ga je de voedselparadox in jouw voordeel laten werken. Dankzij een natuurlijk voedingspatroon verhoog je je nutriëntenstatus en gaat je vitaliteit naar een hoger niveau.

Slaap

Slaap is de belangrijkste nutriënt die bestaat. Niet slaap in het algemeen, maar juist de diepe slaap en REM-slaap. Wanneer je een tekort hieraan hebt, merk je dit direct in onder andere je energieniveau, concentratie en geheugen. Op de lange termijn heeft een tekort aan vooral diepe slaap grote gevolgen voor de gezondheid. Allerlei chronische aandoeningen en andere vage klachten kunnen hieruit ontstaan. Inmiddels is bekend dat onvoldoende kwaliteit van slaap veroorzaakt wordt door uiteenlopende factoren waaronder een verstoorde darmflora, onvoldoende beweging en een verstoorde slaapademhaling.

In dit leefstijlthema ga je meer inzicht krijgen in hoe goed jij slaapt en hoe je weer de regie over je diepe slaap en REM-slaap krijgt.

Ontspanning en stressreductie

In de moderne maatschappij wordt veel van ons gevraagd. We willen vaak meerdere ballen in de lucht houden en we willen voldoen aan een ideaalplaatje. Dit geeft ons regelmatig stress. Hoge geestelijke inspanning leidt tevens tot lichamelijke spanning en verstoring in vitale systemen zoals het immuunsysteem en de hormoonhuishouding. Andersom leidt een hoge lichamelijke inspanning of belasting van vitale systemen tot geestelijke spanning.

Door de kunst van ontspanning en stressreductie te beheersen, krijg je meer de regie over je lichamelijke en geestelijke staat van zijn. Vanuit ontspanning vind je de kortste weg naar de beste versie van jezelf en bereik je makkelijker je doelen met meer energie en plezier.

Detoxificatie

Ons lichaam heeft continu te maken met het verwerken van schadelijke stoffen uit zowel de omgeving als vanuit het lichaam zelf. Het lichaam heeft gelukkig diverse detoxificatiesystemen waaronder de huid, darmen, lever en nieren. Deze systemen kunnen stoffen onschadelijk maken en verwijderen deze vervolgens via afvoersystemen uit ons lichaam. Wanneer de detoxificatie niet optimaal verloopt, heeft dit meestal op de langere termijn grote gevolgen voor de gezondheid en vitaliteit. Hier is inmiddels veel wetenschappelijk bewijs voor.
Met dit leefstijlthema ga je je detoxificatiecapaciteit vergroten en de afvoer van schadelijke stoffen bevorderen. Daarnaast ga je de schade repareren die is veroorzaakt door deze schadelijke stoffen.

Omgevingsmanagement

We leven tegenwoordig steeds meer in een onnatuurlijke omgeving of hebben leefomstandigheden die onnatuurlijk zijn voor ons lichaam en onze geest. Aangezien de omgeving grote invloed heeft op wat er in ons lichaam en onze geest afspeelt, zorgen onnatuurlijke omgevingsprikkels sneller voor verstoringen in vitale systemen met de gevolgen van dien. Door weer een meer natuurlijke omgeving of meer natuurlijke leefomstandigheden te creëren, geef je je lichaam en geest waar ze recht op hebben. Door onder andere de belasting van schadelijke stoffen vanuit de omgeving te verminderen, diepgaande sociale relaties te hebben en natuurlijke omgevingsprikkels aan te bieden, til je je vitaliteit weer naar een hoger niveau.

Mentaal meesterschap

Wanneer je mindset wordt overheerst door negatieve gedachten en beperkende overtuigingen dan zal de kans groot zijn dat dit negatieve gevolgen heeft voor hoe je je leven ervaart en de resultaten die je behaalt. Bovendien zorgt een negatieve mindset voor negatieve emoties die weer stress in het lichaam veroorzaken. Op de lange termijn is dit nadelig voor je vitaliteit.

In het thema mentaal meesterschap ga je je bewust worden van je gedachtenpatronen en krijg je meer de regie over je gedachten. Sterker nog, je gaat gedachtenpatronen ontwikkelen die jou in je kracht zetten.

Emotioneel meesterschap

Hoewel negatieve emoties ook onderdeel zijn van mens zijn, kan het doorslaan naar teveel negatieve emoties leiden tot verminderd levensgeluk, stress, uitputting en zeer uiteenlopende gezondheidsklachten vanwege verstoringen in je vitale systemen. Vaak zijn we ons niet bewust van onze emoties en dat is jammer. Emoties zijn namelijk signalen met een boodschap.

In het thema mentaal meesterschap ga je je meer bewust worden van je emoties, leer je je emoties op de juiste wijze interpreteren en ga je de kracht van emoties gebruiken waardoor je leven jou niet overkomt, maar dat je leven zo zal zijn zoals jij het wenst. Ook ga je ervaren dat jij je emoties niet bent.

Sociale relaties

Wij mensen zijn sociale wezens. Wanneer we onvoldoende sociaal contact hebben met anderen leidt dit tot eenzaamheid en dit heeft grote, negatieve impact op de gezondheid. Ook conflicten met anderen, in zowel vriendschappen als in liefdesrelaties, leiden tot veel negatieve emoties en stress.
In dit thema ga je leren dat verbinding met jezelf maken de sleutel is tot het succes in relaties en sociaal contact met anderen. Het ervaren van empathie en hebben van compassie voor anderen met de wens om bij te dragen aan andermans succes en geluk hebben enorm positieve effecten op je gezondheid.

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei leidt tot nieuwe inzichten en nieuwe inzichten leiden weer tot persoonlijke groei. Het gaat om inzichten in jezelf en de wereld om je heen. Veel mensen realiseren zich helaas niet wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is om rijke ervaringen te creëren en gaan slaapwandelend door het leven. Het leven overkomt hen in plaats van dat ze het leven leiden dat zij zelf diep in hun hart wensen.

Haal meer uit het leven en creëer dagelijks rijke ervaringen door je bewustzijn te verhogen en de scheiding met je omgeving te verminderen. Ontdek waar jij voor opstaat, energie van krijgt en hoe jij je leven het liefst zou willen invullen.

Coaching en advies gezondheid

Kom nu in actie en ga aan de slag met de leefstijlthema’s om je vitaliteit en mindset naar een hoger niveau te tillen. Heb je hierin ondersteuning nodig met coaching en advies in gezondheid, maak dan nu een afspraak voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.