Een betere oplossing dan de 1,5 meter samenleving?

Inmiddels zijn miljoenen mensen besmet of besmet geweest met het coronavirus (COVID-19) en enkele honderdduizenden zijn overleden aan het virus. Dankzij de grote inzet door medisch personeel en extreme maatregelen die zijn genomen, lijkt we het tij te kunnen keren. Eén van die maatregelen is het houden van 1,5 meter afstand, bedoeld om de besmettingskans te verkleinen. Het lijkt het erop dat we die 1,5 meter voorlopig nog in acht moeten nemen. Maar is dat wel voldoende? En is dat op de lange termijn zelfs haalbaar voor sociale wezens die wij zijn? En is 1,5 meter niet nog steeds symptoombestrijding? Er worden reeds andere oplossingen besproken, waaronder vaccineren. Mijns inziens ligt de grootste oplossing in het weerbaarder maken van ons immuunsysteem. En omdat we met onze leefstijl grote invloed kunnen uitoefenen op ons immuunsysteem, hebben we voor een groot deel de regie over onze gezondheid in eigen handen.

De relatie tussen mens en virus

Virussen waren er al geruime tijd (naar schatting 2,5 miljard jaar) voordat de moderne mens bestond. Er zijn zelfs theorieën dat de evolutie en het bestaan van de mens mede te danken zijn aan de aanwezigheid van virussen. Dat geldt zeker voor het immuunsysteem dat als voornaamste functie heeft om lichaamsvreemde indringers op te sporen en effectief te bestrijden, zonder dat we zelf daaraan ten onder zouden gaan. Als er geen lichaamsvreemde indringers bestonden, zou er ook geen immuunsysteem zijn. Op jonge leeftijd ontwikkelt ons immuunsysteem zich (normaalgesproken) juist door in contact te komen met bacteriën, virussen en andere lichaamsvreemde, natuurlijke indringers. Virussen zijn een normaal onderdeel van onze natuurlijke omgeving. En overdracht en opname van virussen door mensen zijn een natuurlijk verschijnsel. Virussen bestaan al heel lang en zullen voorlopig ook onder ons blijven. Het coronavirus is daarin niet bijzonder en geen uitzondering.

Onderscheid tussen virusinfectie en reactie immuunsysteem

Het aantal mensen dat is getroffen door het coronavirus is in hoog tempo toegenomen en zo wijd verspreid in de wereld dat momenteel sprake is van een pandemie. Maar hoe is het mogelijk dat sommige mensen het virus dragen en geen of weinig symptomen hebben, terwijl anderen op de intensive care belanden of zelfs eraan overlijden? Bij een infectie met een virus dienen we onderscheid te maken tussen de infectie zelf (het intreden van het virus in ons lichaam) en de reactie van het immuunsysteem. Anders gezegd, de ziekteverschijnselen zijn een uiting van hoe het immuunsysteem reageert op het virus. Gesteld kan worden dat hoe erger de ziekteverschijnselen zijn, des te heftiger ons immuunsysteem aan het reageren is. In het geval van het coronavirus reageert het immuunsysteem vooral in de longen. Bij de ene persoon meer dan bij de andere. Wanneer het immuunsysteem te sterk reageert, wordt niet alleen het virus aangevallen. Ook tast het immuunsysteem gezond longweefsel aan. Je kunt je voorstellen wat de gevolgen zijn als teveel longweefsel wordt aangetast.

Een andere pandemie waar weinigen het over hebben

Steeds meer wetenschappelijke studies laten zien dat ons immuunsysteem vooral heftig reageert wanneer het al in de aanvalsstand staat. Deze aanvalsstand houdt in dat sprake is van een laaggradige ontsteking in het lichaam door een ontregeld immuunsysteem. En een laaggradige ontsteking ligt aan de basis van vrijwel alle chronische aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes, Alzheimer, reumatische aandoeningen, obesitas en zelfs kanker. Het zijn aandoeningen die zowel in Nederland als wereldwijd sterk zijn toegenomen de laatste tientallen jaren en naar verwachting voorlopig blijven toenemen. Dit is de pandemie waar weinigen het nu over hebben, maar die wel een grote rol speelt in hoe ons lichaam reageert op virussen. Inmiddels is bekend dat leefstijl grote invloed heeft op het wel of niet ontwikkelen van laaggradige ontsteking. Hieronder een overzicht van een aantal factoren die laaggradige ontsteking bevorderen in het lichaam:

  • Onvoldoende blootstelling aan UV-B uit zonlicht waardoor een verminderde aanmaak van vitamine D. Vitamine D speelt een cruciale rol in het immuunsysteem.
  • Een voedingspatroon dat veel (bewerkte) suikers heeft. Dit leidt tot minder krachtig functionerende immuuncellen.
  • Een lage inname van voedingsvezels en een lage diversiteit van voedingsvezels in het voedingspatroon.
  • Deze leiden tot een verstoorde darmflora en gekwetste darmwand die beide het immuunsysteem onder druk zetten.
  • Onvoldoende regeneratieve diepe slaap.
  • Overmatige stress door onder andere onvoldoende sociaal contact, angst, onzekerheid en frustratie.
  • Onvoldoende ontspanning.
  • Een gebrek aan beweging.
  • Obesitas. Vetcellen produceren bij mensen met overwicht ontstekingsbevorderende stofjes.
  • Verstoorde detoxificatie of een te hoge blootstelling aan toxiciteit vanuit de omgeving.

Helaas is het niet mogelijk om laaggradige ontsteking direct waar te nemen. Dit maakt het een echte sluipmoordenaar. Wel uit laaggradige ontsteking zich meestal in allerlei vage symptomen en zijn er diverse signalen voordat een duidelijker ziektebeeld ontstaat. Het is een kunst om gevoelig te worden voor het waarnemen van deze signalen.

Laaggradige ontsteking neutraliseren en je immuunsysteem versterken

Om het immuunsysteem uit de aanvalsstand te halen, betekent het dat de laaggradige ontsteking verminderd zal moeten worden. Daarnaast is het van belang dat de immuuncellen weer de kracht krijgen om dat te doen waarvoor ze zijn gemaakt, namelijk alleen lichaamsvreemde indringers aanvallen. Je kunt laaggradige ontsteking voorkomen of neutraliseren en je immuunsysteem versterken door je leefstijl te optimaliseren. Dat houdt onder andere in: 

Voldoende blootstelling aan zonlicht, in het bijzonder aan UV-B (vooral midden op de dag).

Ontspanning en stressmanagement.

Sociaal contact.

Een voedingspatroon dat de darmflora ondersteunt en rijk is aan voedingsstoffen die het immuunsysteem nodig heeft om goed te functioneren.

Voldoende diepe slaap.

Regelmatig aan verschillende vormen van beweging doen.

Regelmatig buiten zijn en in de natuur zijn.

 Met deze eenvoudige, maar essentiële leefstijlacties zorg je ervoor dat je immuunsysteem veel natuurlijker omgaat met lichaamsvreemde indringers zoals virussen. Mocht je geïnfecteerd worden door het coronavirus of welk virus dan ook, dan is de kans aanzienlijk groter dat je geen of hooguit milde ziekteverschijnselen krijgt. Ook zal je aanzienlijk sneller herstellen. Als veel meer mensen (om te beginnen in ons land) een robuust immuunsysteem hebben, dan is die 1,5 meter afstand bewaren op de langere termijn minder of niet noodzakelijk. En bovendien zal je gezond zijn en je vitaal voelen.

Health coaching nodig?

Veel van bovenstaande adviezen zijn gelukkig relatief makkelijk in de praktijk te brengen. Kom je er zelf niet helemaal uit? Of wil je symptomen en signalen van laaggradige ontsteking beter kunnen herkennen? Als je behoefte hebt aan meer leefstijladviezen meer op maat, dan help ik uiteraard ook jou hiermee door health coaching.

Gratis checklist 'gezondheidswinst'

 

Download direct de checklist.

 

 Ontdek waar jouw kansen liggen voor een optimale gezondheid.

Pas de 5 concrete tips toe en pak jouw gezondheidswinst.

De checklist wordt nu naar je gestuurd. Binnen enkele minuten ontvang je deze in je mailbox.